با سلام

شعر و اهنگ زیبایی از احسان خواجه امیری که خود حکایت نقد حال ماست ان

را قرعه افتاد تا در این انتهای غروب پاییزی اذین وبلاگ کنم امید که مقبول افتد

سلام ای غروب غریبانه دل

سلام ای طلوع سحرگاه رفتن

سلام ای غم لحظه های جدایی

خدا حافظ ای شعر شبهای روشن

خدا حافظ ای قصه عاشقانه

خدا حافظ ای ابی روشن عشق

خدا حافظ ای عطر شعر شبانه

***

خدا حافظ ای همنشین همیشه

خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته

تو تنها نمی مانی ای مانده بی من

ترا میسپارم به دلهای خسته

ترا میسپارم به مینای مهتاب

ترا میسپارم به دامان دریا

اگر شب نشینم اگر شب شکسته

ترا میسپارم به رویای فردا

***

به شب میسپارم ترا تا نسوزد

به دل میسپارم ترا تا نمیرد

اگر چشمه واژه از غم نخشکد

اگر روزگار این صدا را نگیرد

***

خدا حافظ ای برگ و بار دل من

خدا حافظ ای سایه سار همیشه

اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم

خدا حافظ ای نوبهار همیشه

...................................................................

تنها خواب تو را به تمامی انچه از دست رفته است به من و به رویاهای خوش بر باد رفته پیوند خواهد زد .
من دیگر نیستم نیستم تا به جانب تو بازگردم
شبهای اندوهبار من از من و تصویر پروانه ها خالیست

یا حق..........امید