رویای حیات

در کودکی به من گفته اند

فیلسوف برای اثری دلیلی می جوید

درویش در خلسه نمی هراسد

شاعر برای دلتنگی

ماه را اسیر ائینه می کند

در کودکی به من گفته اند

نقش تو

استان فتح خویش

نهاد تو

دوست داشتن

مرهم هر درد بودن

است

ایا من

هرگز بوده ام

وجود داشته ام

یا خیالی بیش نبوده است؟

می خواهم خود را

در عطر گلهای دریایی رها کنم

به باد ها بسپارم

در رود خانه ها جاری شوم

راه بودا را پیش گیرم

غرق روشنایی شوم

شاید

به اول خلقت برسم

×××

کسی جای خالی عشق را

در اغوش معشوقه ها

می جوید .

/ 4 نظر / 25 بازدید
فکرهای بکر

[دست][گل] عالی بود

سوگل

این جمله اخرچقدرزیباست چراهمیشه معشوقه هااینقدربی رحم هستند؟؟؟

arezou

مثل هميشه زيبا[گل][لبخند]

مریم

کسی جای خالی عشق را در اغوش معشوقه ها