/ 4 نظر / 50 بازدید
سی سیب

سلام خیلی عالی بود .دوست دارم این شعر را کامل بنویسید.به من هم سر بزنید.

مریم

آن روز که آتش محبت افروخت عاشق روش سوز ز معشوق آموخت از جانب دوست سر زد این سوز و گداز تا در نگرفت شمع پروانه نسوخت

شادی

به انگشت نخی خواهم بست تا فراموش، نگردد فردا زندگی شیرین است، زندگی باید کرد گرچه دیر است ولی کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم ،شاید به سلامت ز سفر برگردد

فریبا

بسیار زیبا ودلنشین[گل][گل]