/ 3 نظر / 42 بازدید
کلبه شعر

چه می کنی باد؟ عطر موهاش را جای دیگر بپاش! این خانه خودش ویران است. رضا کاظمی

شادی

کم نیستند شادی ها، حتی اگر بزرگ نباشند… چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه هاییم و به عبورشان می خندیم چه آسان لحظه ها را به کام هم تلخ می کنیم و چه ارزان می فروشیم لذت با هم بودن را چه زود دیر می شود و نمیدانیم که: فردا می آید شاید ما نباشیم!