/ 4 نظر / 20 بازدید
behdone

عاشق خوشنویسی ام خیلی وبلاگتون قشنگه.[گل]

سایه

خیلی خیلی عالی

السا

ایستاده ام در مـــــه یک جفت تاس در دستم، افق پیــدا نیســت مـــه غلیظ، از دریاچه های راکــــد قلبـــــ من بر می خیـزد تاس ها میـان دستـم می چرخنــــد؛ سیــــــاره هایی روی مـــــــــــدارهای تــردیـــد، پایان بازی نقطه های سیـــاه پیـــدا نیست.