/ 3 نظر / 34 بازدید
دخترک بهار

سلام زیبا هم کم است برای خط ... دست خودم نیست که چشم از چراغ این خانه بر نمی گیرم ... همیشه بهاری باشین

شعیب

سلام چه احساس قشنگیست که در خلوت خود یاد یک خوب تو را غرق تمنا سازد